Home

bakkerlegal

Het omgevingsrecht bestaat uit een web van wetten. Het betreft hier regelgeving dat een kader biedt om integrale ruimtelijke afwegingen mogelijk te maken dan wel om specifieke belangen, waarden en kwaliteitsnormen te beschermen. De bestemmingsplannen hebben in de Wet ruimtelijke ordening een nog prominentere plaats gekregen; bovendien is de looptijd van de procedure verkort en is de Wabo van kracht.

BakkerLegal is een gespecialiseerd adviesbureau op het gebied van de ruimtelijke ordening , omgevingsrecht en natuurbeschermingsrecht.  BakkerLegal staat garant voor betrouwbaarheid, kwaliteit en betrokkenheid.

Wij verzorgen gespecialiseerde juridische dienstverlening voor met name de gemeentelijke overheid, maar ook hogere overheden kunnen bij ons terecht. Voor diverse juridische vraagstukken van het omgevingsrecht kan BakkerLegal u van dienst zijn. Dit kan in de vorm van een interim, adviesopdracht, detachering en outsourcing.

Wij kunnen uw organisatie tevens adviseren bij algemeen bestuursrechtelijke vraagstukken.